Vårt designföretag har alltid haft ett starkt fokus på hållbarhet och miljövänlig produktion. Nu när 2023 är här, vill vi ta våra initiativ för att skydda vår planet till en högre nivå.

För att förbättra miljön 2023, har vi flera planer för att minska vår påverkan på miljön och öka vår miljömedvetenhet. Här är några av de saker vi kommer att göra:

Minska vår koldioxidavtryck: Vi kommer att göra vårt bästa för att minska vårt koldioxidavtryck genom att minska vår användning av fossila bränslen och att ersätta vår befintliga utrustning med mer energieffektiva alternativ. Exempelvis kör vi alla tesla nu.

Öka vårt återanvändande och återvinning: Vi kommer att fokusera på att öka vårt återanvändande och återvinning av material för att minska avfallsmängden. Genom att använda återvunnet material kommer vi också att minska vår koldioxidavtryck och spara resurser.

Använda miljövänliga material: Vi kommer att undersöka nya miljövänliga material för våra produkter och produktionsprocesser. Vi vill göra vårt bästa för att använda miljövänliga material som inte bara är hållbara utan också är av hög kvalitet och estetiskt tilltalande. Bland annat kommer vi att ändra våra färger till mer miljövänliga alternativ, detta med hjälp av Boxicon.

Samarbeta med andra miljömedvetna organisationer: Vi kommer att samarbeta med andra organisationer och företag som delar vår miljömedvetenhet. Vi tror att genom att arbeta tillsammans kan vi göra större skillnad och göra en verklig förändring för vår planet. Ett av de bolag vi ska jobba med är viskogen.

Öka vårt engagemang med lokala samhällen: Vi kommer att arbeta närmare med lokala samhällen för att öka medvetenheten om miljöfrågor och engagera oss mer i hållbarhetsinitiativ. Genom att samarbeta med samhällen kan vi hjälpa till att skapa en mer hållbar framtid för alla. Sigtuna kommun har vi inlett ett samarbete med.

Genom att genomföra dessa initiativ hoppas vi på att förbättra vår påverkan på miljön och bidra till en mer hållbar framtid. Vi är fast beslutna att göra vår del och hoppas att fler organisationer och företag också tar steg för att skydda vår planet.

Hemsidan kommer att uppdateras, vi vet att vi inte varit aktiva men det kommer att ske förändringar /Karin